Dränera hus

Effektiv dränering av hus

När en husgrund drabbats av fukt- och vattenskador är dags att göra en dränering. Man behöver leda bort vattnet på olika sätt från huset för att få bukt med fukten. För detta krävs omfattande markarbeten med grävmaskin så det är inget man ger sig på som lekman. Vi är en erfaren anläggningsföretag med expertis av dräneringar i Örebro med omnejd. Våra kunder är både privatpersoner, företag och myndigheter.

När du anlitar oss inleder vi alltid med en grundlig besiktning av marken för att planera det bästa tillvägagångssättet. Det är av yttersta vikt med ett noggrant förarbete och att utföra dräneringen enligt konstens alla regler för att inte problemen ska återkomma framöver. Våra anläggare är välutbildade och kunniga inom mark- och anläggningsarbeten och har tillgång till en kraftig maskinpark.

Hos oss är du garanterad en dränering av högsta kvalitet utförd av professionella och noggranna yrkesmän. När du anlitar oss får du alltid ett skriftlgt avtal på vad vi ska utföra och garantier.  

Hör av dig till oss för en besiktning!

dränering örebro dränera hus

Våra arbetsmetoder vid en dränering

Anledningen att man får problem med fukt- och vattenskador i husgrunden är att den omgivande marken runt huset innehåller stora mängder vatten. Det gör att vattenmassorna skapar ett hårt tryck mot husgrunden, vilket kan skapa stora problem både på konstruktionen och ta sig in i själva huset.

Fukten gör att inomhusklimatet blir kallare och dyrare att värma upp. Om man inte åtgärdar det i tid kan till och med husgrunden skadas och börja vittra sönder. Den mest effektiva metoden när man har problem med vattensjuk mark är att utföra en noggrann dränering. Enkelt förklarat gräver man upp marken runt huset när man anlägger dräneringsrör för att leda bort vattnet bort från huset. Men det gäller att göra arbetet grundligt för att inte problemen ska komma tillbaka.

Ett arbete för grävmaskiner

Med hjälp av kraftiga grävmaskiner gräver man djupa schakt längs med husgrunden. Det är viktigt att ta en hussida i taget för att inte äventyra konstruktionen. I botten på rännorna läggs sedan dräneringsrör vars uppgift är att leda bort vattnet bort från huset. Men det gäller att ha en bra plan för var vattnet ska forslas för att det inte ska rinna tillbaka mot huset. På källarväggarna monteras det Isodrän, Isodrän är dränerande och isolerande skivor. När arbetet är klart fylls schaktet igen och du har en torr och varm källare. Det kommer att märkas direkt på din inomhusmiljö.

Vi hjälper dig att dränera huset