Dränering av husgrunder

Service - Trygghet - Kvalitet

Dränering av husgrunder

Service - Trygghet - Kvalitet

Vi kan dränering i Örebro!

När det kommer till dränering och andra markarbeten är det med stolthet vi kallar oss experter inom området. Vi är en firma med gedigen erfarenhet när det kommer till mark- och anläggning i Örebro.

Vi har alla behörigheter som krävs. En dränering innebär att man gräver rännor runt huset och leder bort vattnet från husgrunden för att den inte ska drabbas, eller redan har drabbats av vattenskador.

Är du i behov av att göra en dränering på villan eller annan byggnad i Örebro? Då rekommenderar vi att du anlitar oss. Vi garanterar ett perfekt slutresultat och en bekymmersfri process.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Trygghet genom hela processen

Det är ett omfattande och tungt arbete som måste göras med hjälp av grävmaskiner av erfarna anläggare. När vi får in ett byggprojekt sköter vi hela processen från planering, själv utförandet och slutbesiktning. Det ger dig som kund en trygghet och säkerhet att allt kommer att utföras på bästa sätt. Vi åtar oss uppdrag från villaägare, företag, fastighetsägare och statliga myndigheter. Vi kan också hjälpa till med enskilt avlopp, husgrunder och rörläggning.

dränering örebro

Dränering - varför och hur görs den?

I Sverige, med sitt tuffa och blöta klimat, är marken ofta mycket vattenrik på vissa ställen. Vatten kan som bekant ta sig in och göra skada i princip överallt. När en villa eller annan byggnation ligger på en mark med stora mängder grundvatten är det viktigt att leda bort vattnet på något sätt.

När grunden får ta emot stora mängder vatten kan den skadas och risken är stor att man får vattenskador. Men redan vid mindre mängder vatten kan huset drabbas av mögelangrepp och svamp.

Hur går man till väga? Det beror på byggnadens konstruktion och geografiska läge. Men rent generellt behöver man gräva djupa rännor utmed husgrunden där man i botten sätter i stora dräneringsrör så att man effektivt kan leda bort vattenmassorna från huset.

Det är oerhört viktigt med en noggrann besiktning för att kunna planera det bästa tillvägagångssättet. Det är ett stort och omfattande projekt som kräver att alla stegen utförs korrekt för ett perfekt slutresultat. Det kräver utbildad personal och grävmaskiner!

Förbättrat inomhusklimat

Det finns flera anledningar till att utföra en dränering. Vi har redan nämnt att vattnet kan skada husgrunden och orsaka dyra vattenskador. Men även om man inte har några vattenskador gör man klokt i att göra en dränering. När man leder bort vatten och fukt från grunden kommer inomhusklimatet att förbättras radikalt.

Det blir helt enkelt torrare luft och varmare inne. Det kommer också innebära att värmekostnaderna kommer att gå ner. Efter en korrekt dränering har man självfallet även säkerställt att man kommer att slippa vattenskador under lång tid framöver. Det är en ren investering för framtiden eftersom det även höjer husets värde.

Boka in en besiktning hos oss så tar vi reda på om en dränering behövs och hur den skulle göras hos dig.

Anläggningsföretag med kompetens och erfarenhet